Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§1. Postanowienia ogólne 

  1. Właścicielem Sklepu Internetowego najejglowie.pl (zwanego dalej „Sklepem”) jest A.M.B Polska Centrum Promocyjne Piotr Onak, 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 224C (zwany dalej „Sprzedawca”) e-mail: kontakt@najejglowie.pl właściciel Wydawnictwa na Jej głowie
  2. Sklep stanowi integralną część Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa na Jej głowie i prowadzi sprzedaż książek nowych i używanych, czasopism, płyt CD, DVD, ebooków, audiobooków, plików MP3, dewocjonaliów przedstawionych na witrynie najejglowie.pl.
  3. Sklep przyjmuje zamówienia z terenu Polski oraz z zagranicy.

§2. Zamówienia

  1. Sklep przyjmuje zamówienia składane:
   • poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie najejglowie.pl
   • pocztą elektroniczną e-mail: kontakt@najejglowie.pl
   • telefonicznie nr: +48 501202186
  2. Zamówienia składane telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni świątecznych.
  3. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie najejglowie.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę z wyjątkiem dni świątecznych.
  4. Do złożenia zamówienia elektronicznego nie jest wymagane założenie konta. Konto może jednak założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail. Konto zakładane jest automatycznie dla Klienta dokonującego zamówienie po raz pierwszy w momencie, gdy Klient złoży chęć zakupienia towarów w koszyku.
  5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.
  6. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia natychmiast po złożeniu zamówienia.
  7. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

§3. Warunki sprzedaży

  1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni.
  3. Klient akceptując postanowienia niniejszego regulaminu wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT do każdego złożonego przez siebie zamówienia i po skompletowaniu towaru.
  4. Klient ma prawo wyboru formy płatności. W przypadku dostawy towaru na terytorium Polski Klient może uregulować należność przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), przekazem pocztowym lub przelewem na konto:
   Inteligo PKO BP SA 50 1020 5558 1111 1136 8780 0035
  5. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00. Zamówienia płatne przelewem/przekazem są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Sprzedawcy, albo po otrzymaniu pocztą elektroniczną dokumentu potwierdzenia przelewu/przekazu.
  6. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem/przekazem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
  7. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów Sklep  może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.

§4. Czas realizacji i koszty wysyłki

  1. Na terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Poza terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową lub ekonomiczną, według opcji wybranej przez Klienta w zamówieniu.
  2. Czas realizacji zamówienia złożonego do godz. 12.00 z dostawą na terytorium Polski wynosi maksymalnie 4 dni robocze licząc od dnia przekazania zamówienia do realizacji.
  3. Czas realizacji zamówienia z dostawą poza terytorium Polski jest zależny od rodzaju przesyłki oraz kraju dostawy, zgodnie z terminami podanymi przez Pocztę Polską.
  4. Klient ponosi koszty dostawy towaru na terytorium Polski.
  5. Klient pokrywa koszty wysyłki w każdym przypadku, jeżeli złoży zamówienie z dostawą towaru poza terytorium Polski. Kwota jest zależna od kraju dostawy, wagi zamówionego towaru oraz rodzaju przesyłki. Cennik przesyłek zagranicznych dostępny jest na stronie Poczty Polskiej.

§5. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.
  2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy będącym integralną częścią regulaminu.
  5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
  6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
   Wydawnictwo naJejgłowie A.M.B Polska Centrum Promocyjne Piotr Onak
   Kielnarowa 224C
   36-020 Tyczyn
  9. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.

§6. Zasady sprzedaży plików cyfrowych

1. Sposób składania zamówienia

Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka lub pliku MP3.
W przypadku zakupu ebooka lub pliku MP3, towar udostępniany jest na koncie Klienta w Sklepie  oraz w przypadku płatności elektronicznej na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.

Na stronie produktowej każdego ebooka lub pliku MP3 Sklep zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
Każdy ebook lub plik MP3 zakupiony w Sklepie można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

W przypadku zamówienia jednocześnie ebooka/ów i/lub pliku/ów MP3 i produktów innego rodzaju zamówienie będzie można opłacić tylko przez płatności elektroniczne.

2. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie zawierające ebooki lub pliki MP3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

potwierdzenie otrzymania płatności;
informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub pliku MP3.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep  poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.

3. Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. Zasady korzystania z ebooków i plików MP3

Zakupione i opłacone ebooki i pliki MP3 będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie w zakładce „Moje Konto”, w części „Pliki do pobrania”.
Dla klientów dokonających zakup plików elektronicznych bez logowania będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.
W celu pobrania ebooka lub pliku MP3 należy kliknąć na odnośnik z nazwą pliku w kolumnie „Pobieranie” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
W przypadku ebooka lub pliku MP3 składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.

Zaleca się zapisywanie ebooków i pliku MP3 na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w Sklepie , zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
Wszystkie ebooki i pliki MP3 oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
Klient ma prawo korzystać z ebooków i plików MP3 wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

rozpowszechniania ebooków i plików MP3 lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
utrwalania lub zwielokrotniania ebooków i plików MP3 w celu ich rozpowszechniania;
komercyjnego wykorzystywania ebooków i plików MP3 w jakikolwiek sposób.

Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków i plików MP3 w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

5. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu , w szczególności w przypadku, gdy:

zakupiony ebook lub plik MP3 okaże się uszkodzony;
w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook lub plik MP3 nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Sprzedawca  ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§7. Reklamacje

  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.
  2. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.
  3. Sprzedawca  rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.
  4. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.
  5. Towar reklamowany należy odsyłać na adres:
   Wydawnictwo naJejgłowie A.M.B Polska Centrum Promocyjne Piotr Onak
   Kielnarowa 224c
   36-020 Tyczyn
   z dopiskiem “reklamacja”.

§8. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 121).
  2. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018  poz. 1000).
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 17 października 2019 roku.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy