to inicjatywa mająca na celu wydawanie nieśmiertelnych „dziełek” chrześcijańskich pomagających w budowaniu i rozwijaniu życia wewnętrznego i ziemskiego czytelnika. Wydajemy często zapomniane A JAKŻE AKTUALNE DZIŚ perełki życia duchowego z dawnych lat – Panu Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek.

Jesteśmy rodzinną manufakturą.Inicjatywę tworzą ludzie świeccy – Twoi duchowi bracia i siostry zawierzeni Matce Bożej w duchowej łączności z jedną ze wspólnot zakonnych Kościoła. Inspirację do wydawanych dzieł, tytułów czerpiemy z dni skupienia i rekolekcji przeżywanych każdego roku.

Nasza Misja

Celem wydawnictwa jest przy współpracy z łaską Bożą inspirowanie czytelników poprzez książki do budowania i rozwijania życia wewnętrznego/duchowego prowadzącego do świętości. To dar o który codziennie należy prosić.

Konsultujemy i wybieramy najlepsze przekłady wydawanej książki, zachowujemy przepiękną formę i kwiecisty język lat minionych dzięki czemu tekst jest przyjazny i zrozumiały. Staramy się nie ingerować w treść oryginału poza drobnymi poprawkami ortograficznymi, stylistycznymi, interpunkcyjnymi.

Na początek

Wydawnictwo rodziło się w naszych sercach od kilku lat. Podczas corocznych rekolekcji ignacjańskich i comiesięcznych dni skupienia napotykaliśmy dzięki opiekunom duchowym przepiękne dzieła chrześcijańskie pisane fantastycznym, barwnym językiem lat 30-tych. 

Po powrocie z „pustyni” pragnęliśmy nadal karmić się wartościowymi książkami chrześcijańskimi budującymi ducha i codzienność. Większość pozycji była niedostępna (od lat nie wydawana) a zakupione w antykwariatach pozycje z racji upływu czasu rozpadały się w rękach. Po kilku latach rozeznaliśmy nowy kierunek działalności.

Wydawnictwo

 Założyliśmy je w wrześniu 2019 roku. Tworzą je prostaczki, osoby świeckie, Twoi Bracia i Siostry w wierze zawierzeni Matce Bożej w łączności duchowej z jedną ze wspólnot zakonnych. Każdą wydawaną pozycję konsultujemy z opiekunami duchowymi, wydajemy najlepsze wg. nas tłumaczenia ujmujące prostotą. Staramy się nie ingerować w przepiękną formę minionych lat poza korektą ortograficzną, ostatecznie stylistyczną.

Cały czas uczymy się tego rynku, stawiamy na nim pierwsze kroki. Mamy radość i wolność w wydawanych dziełach, nie kierujemy się modą, ufamy Niepokalanej, że to Jej wydawnictwo i Ona wszystko ogarnia. My staramy się nie przeszkadzać. Pragniemy wydawać ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej zbliżające Cię Przyjacielu do jedynego celu naszego i Twojego życia – do Świętości. Jeśli czujesz, że Pan Bóg zaprasza Cię do współpracy, skontaktuj się z nami

Z Matką Bożą przyjacielu – krótka droga do świętości!
Jesteśmy Twoi Maryjo i wszystko co nasze Twoje jest.
Amen

Dobra książka chrześcijańska.

Zerknij na dziełko „ABC osobistego oddania się Maryi” Nie ukrywaj niczego, ale powiedz, czy jesteś szczęśliwy? Mało jest ludzi szczęśliwych. Osiągniesz spełnienie różnych pragnień i wkrótce mówisz: „To nie to”. Dlaczego tak jest? Tak stworzony jest człowiek, że nic na ziemi w pełni go nie nasyci. Tylko ten, kto posiada Boga, umie być szczęśliwy. Czy wierzysz, że jedynie Bóg jest twoim szczęściem? Nie czytaj dalej, dopóki nie odpowiesz na to pytanie. Życie jest bardzo poważne. Żyje się jeden raz i od tego zależy cała wieczność. Albo wieczne szczęście, albo wieczne nieszczęście. (o. Elizeusz)