Pismo Święte w obrazach pomocne w kontemplacji scen biblijnych!

Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej!

Po długim czasie przygotowań, oddajemy pobożnym czytelnikom Biblię w obrazach.
Gustave Dore, wielki francuski artysta żyjący w XIX w. wraz z grupą współpracowników stworzył ponad 220 niezwykłych rycin ilustrujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Do każdej ryciny dedykowany jest sigiel biblijny.

Ryciny zostały zaakceptowane w Polsce przez Konsystorz Archidiecezji Warszawskiej (Aprobata Konsystorza Generalnego z dnia 05.10.1872 r. nr L.S. 2247).

Liczymy, iż Pismo Święte w obrazach pomoże w kontemplacji wybranych scen biblijnych. Zatem, otwierając wybraną scenę Pisma Świętego w obrazach:
Patrz!
Słuchaj!
Rozmyślaj!
Pytaj!
Rozmawiaj z Panem!
Postanawiaj!
a potem…
Żyj i działaj!

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami!

Gustave Doré – Pismo Święte w obrazach (Stary i Nowy Testament) – pomocne w kontemplacji scen biblijnych