Tag: Gustave Doré – Pismo Święte w obrazach (Stary i Nowy Testament) – pomocne w kontemplacji scen biblijnych

Po długim czasie przygotowań, oddajemy pobożnym czytelnikom Biblię w obrazach. Gustave Dore, wielki francuski artysta żyjący w XIX w. wraz z grupą współpracowników stworzył ponad 220 niezwykłych rycin ilustrujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Do każdej ryciny dedykowany jest sigiel biblijny…