Klip coraz bliżej

Ave Maryja!

Kończymy przygotowania nad klipem promującym dziełko „ABC osobistego oddania się Maryi” już wkrótce obejrzysz go na stronie.