Sposób na bliską relację z Panem Bogiem – to naprawdę proste!

Św. Alfons Maria Liguorii – doktor Kościoła w bardzo prosty i przystępny sposób, na 54 stronach niewielkiej książeczki przedstawia jak żyć w bliskiej relacji z Panem Bogiem, jak i kiedy rozmawiać, kiedy Pan Bóg nam odpowie. Niech to dziełko, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej zaowocuje bliższym przylgnięciem do Pana Jezusa.

Św. Alfonsie Mario Liguorii – módl się za nami!

Św. Alfons Maria Liguori – “Sposób ustawicznego przebywania z Bogiem”