Rzecz o Świętym Józefie Oblubieńcu Bogarodzicy

Ave Maryja!

„Rzecz o Świętym Józefie Oblubieńcu Bogarodzicy”

 

Kilka lat temu napotkaliśmy piękną książkę o św. Józefie, z ćwiczeniami duchowymi na miesiąc marzec i przykładami cudów, które wypraszali wierni na przestrzeni lat przed cudownym obrazem św. Józefa znajdującym się u Sióstr Bernardynek w Krakowie przy ul. Poselskiej 21.

Książka ta pochodziła z 1910 roku, napisały ją i wydały Siostry Bernardynki z Wielunia, a następnie w 1930 roku wznowiły ją Siostry Bernardynki z Krakowa.

Piękno tego dziełka, jego prostota i żywa wiara przedstawionych świadectw, zachwyciły nas. Panu Bogu, Matce Najświętszej i św. Józefowi na chwałę, ludziom na pożytek, postanowiliśmy wydać ponownie to dziełko po prawie 100 latach.

Niech będzie chwała Panu Bogu za dar św. Józefa!

Święty Józefie – módl się za nami!