Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w 220 rycinach mistrza Gustave Dore

Prosimy Cię pobożny Czytelniku o modlitwę, gdyż w drukarni trwają prace nad wydrukiem dzieła Gustave Dore „Pismo Święte w obrazach”. Już wkrótce, dzięki łasce Bożej, ponad 220 przepięknych rycin obrazujących wybrane sceny Biblii będzie dostępnych w poręcznej, praktycznej formie. Prośmy dobrego Boga, aby to dzieło stało się pomocne pobożnym Czytelnikom w kontemplacji scen biblijnych.

Maryjo Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami!