„O miłości ukrzyżowanego Zbawiciela” o. Karl Klemens CSsR

O miłości ukrzyżowanego Zbawiciela” o. Karl Klemens CSsR

Oddajemy pobożnemu czytelnikowi książkę do rozmyślań nad gorzką męką Pana Jezusa.

Dlaczego należy rozważać mękę Pańską?  Tak piszą święci doktorzy Kościoła:

 

Jeśli pilnie się przypatrujesz Męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej
w otwarty bok Jego, rychło trafisz do Serca Jego.

doktor Kościoła Św. Bonawentura

 

Dla duszy, pragnącej dojść do doskonałości, nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania nad Mękę Chrystusa

doktor Kościoła Św. Alfons Maria Liguori

 

Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu, niechaj z krzyża mego oczu nie spuszcza.
Kto szczerze oddaje się rozważaniu Męki mojej i śmierci,
ten jest prawdziwie dzieckiem moim; inni są tylko z imienia

Pan Jezus objawił to św. Anieli z Foligno

 

Dzieło o. Klemensa zalecał do czytania o. Józef Andrasz spowiednik św. siostry Faustyny, wybierając je spośród wielu pasyjnych książek.  Oto co napisał w przedmowie:

 

Spośród dość licznych książek, ujmujących gorzką Mękę Jezusową w punkty do rozmyślań, wybraliśmy dziełko ojca Klemensa pt. O miłości Ukrzyżowanego Zbawiciela. Wybraliśmy je dla dość licznych racji.

Rozmyślania ojca Klemensa należą bezsprzecznie do bardzo wybitnych. Odznaczają się przede wszystkim wielką pobożnością. Rozmyślania oprócz poznania danej prawdy powinny rozbudzić w duszy święte uczucia, a dokładniej całym sposobem przedstawienia pomagać do ich rozniecenia. Otóż rozważania ojca Klemensa są jakby przesiąknięte atmosferą uczuć pobożnych dla cierpiącego Zbawiciela.

Są po wtóre praktyczne, zmierzają bowiem ciągle do reformy życia. Miłość i współczucie dla cierpiącego Jezusa musi się zamienić, jeśli ma być rzeczywistą, w stanowczą nienawiść grzechu, musi wypowiedzieć walkę złym skłonnościom. Nie dosyć na tym, musi naśladować te cnoty, których wspaniały przykład daje nam Pan Jezus przede wszystkim podczas swej Męki. Rozmyślania ojca Klemensa ustawicznie przypominają duszy i nakłaniają ją do tej praktycznej miłości.

Po trzecie, obejmują całokształt Męki Pańskiej. Autor nie pominął prawie żadnego szczegółu, mającego jakiś związek z cierpiącym Zbawicielem; uwzględnił także inne osoby, które odegrały jakąś rolę w Męce Jezusowej.

 

Zapraszamy do księgarni

 

o. Karl Klemens – O miłości Ukrzyżowanego Zbawiciela, tom I

o. Karl Klemens – O miłości Ukrzyżowanego Zbawiciela, tom II

Zestaw – O miłości Ukrzyżowanego Zbawiciela 1-2 tom