Nowe dziełka w nowym roku!

I co czuje i co żyje, niech z nami chwali Maryję!

Matka Boża jest bardzo łaskawa.
Modlicie się za nas, a my za Was i…
pracujemy w naszym „Nazarecie”. Pan Bóg litując się nad swoimi grzesznikami, pozwala cieszyć się kolejnymi wznowionymi dziełkami na Jego cześć i chwałę i… ku Waszemu/naszemu pożytkowi.

Z nowym rokiem w księgarni pojawiły się następujące książki i audiobooki:

„Cnota anielskiej czystości”

Krótkie, piękne dzieło o cnocie, którą świat wyśmiewa, diabeł paniecznie się boi i nienawidzi, a Pan Bóg kocha i wywyższa. Tę krótką broszurkę napisał anonimowy Kapłan jeszcze przed II wojną światową.

NIHIL OBSTAT 07.12.1937
Ventinus Urmanowicz – Cenzor

Cnota anielskiej czystości

 

„Krótka nauka o modlitwie” 

W tak piękny i zwięzły sposób o modlitwie mógł napisać chyba tylko doktor Kościoła św. Alfons Maria Liguori. Na 30 stronach wykłada potrzebę modlitwy, jej skuteczność i warunki jakie mieć powinna. Uwaga! To dziełko zapala do modlitwy!
św. o. Alfonsie – módl się za nami!

IMPRIMATUR L.873/33
Kraków, 24.01.1933 r.
Stanisław Bp. – wikariusz generalny
Stefan Mazenek – kanclerz

Św. Alfons Maria Liguori – Krótka nauka o modlitwie

 

„Ułomki z życia o. Wenantego Katarzyńca”

Pierwsze wspomnienie o o. Wenantym, jakie na polecenie przełożonych napisał w roku 1929 Jego wychowanek o. Alfons Maria Kolbe (rodzony brat św. Maksymiliana Marii Kolbego). Miał to szczęście, że przez kilka lat przebywał z ojcem Wenantym, a następnie odwiedzał miejsca bliskie Słudze Bożemu, rozmawiał z osobami z rodziny i znajomymi brata Wenantego. Ojciec Alfons Maria Kolbe z dużą miłością do swojego Mistrza nowicjatu zebrał i przedstawił ułomki z Jego życia.
Ojcze Wenanty!
Wstawiaj się za nami!

o. Alfons Maria Kolbe – Ułomki z życia o. Wenantego Katarzyńca franciszkanina

„Rozmyślania ku czci Świętego Józefa – Dziewiczego Ojca Pana Jezusa”

Te piękne rozmyślania napisał Święty i do tego doktor Kościoła – św. Alfons Maria Liguori. Jest to 7 rozmyślań, które poruszają serce i rzucają dodatkowy promień światła na Dziewiczego Ojca Pana Jezusa. Święty Józefie! Módl się za nami!

Św. Alfons Maria Liguori – Rozmyślania ku czci świętego Józefa Dziewiczego Ojca Pana Jezusa

 

„Złota książeczka o praktyce pokory”

Tego dziełka przedstawiać szczególnie nie trzeba. Poprzez krótkie myśli książeczka w prosty sposób przedstawia jak mamy się ćwiczyć w pokorze tj. zakładać fundament chrześcijańskiej doskonałości. Wznowiliśmy tę perełkę o. Dom Sansa od św. Katarzyny z 1929 roku (tłumaczenie ks. Józef Hube), do którego wstęp napisał przyszły papież Leon XIII. To On, będąc kardynałem i biskupem Perugii wydał tę książeczkę we Włoszech i ofiarował ją klerykom seminarium. Dziełko zawiera również list przyszłego Papieża do swoich podopiecznych.

Ojcze Leonie XIII wstawiaj się za nami!

Dom Sans od św. Katarzyny – Złota książeczka o praktyce pokory

Wkrótce przedstawimy kolejne książki, które pojawiły się w tym roku, a które znajdziecie w księgarni.

Prosimy o modlitwę

wydawcy