Dusze w czyśćcu cierpiące czekają na Twoją pomoc!

 

CHWAŁA JEZUSOWI I MARYI PRZENAJŚWIETSZEJ!

Droga Filoteo!

Zachęcamy Cię do pomocy naszym Braciom w czyśćcu cierpiącym.
Działajmy!
Dusze w czyśćcu cierpiące czekają na Twoją pomoc!

 

Oto jak m.in. możesz Im pomóc:

1. Największą wartość ma zamówiona Msza Święta za ich dusze – będzie bardzo dobrze, jeśli będziesz mógł w tej Eucharystii uczestniczyć.

2. Zdobywaj odpusty, co powinieneś zrobić, aby uzyskać odpust zupełny:
a) Bądź w stanie łaski uświęcającej
b) Przyjmij Komunię Świętą
c) Wzbudź intencję wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego tzn. tolerowania u siebie złych przyzwyczajeń lub dobrowolnego trwania w jakimś nałogu. Dobrze jest powiedzieć: „Panie Jezu wyrzekam się wszelkich grzechów i z Twoją łaskę pragnę ich nigdy więcej nie popełniać”
d) Wzbudź intencję uzyskania odpustu (za jedną dusze w czyśćcu)
e) Wykonaj z pobożnością wybrane dzieło obdarzone odpustem np.

– Odmów Różaniec w kościele (przynajmniej jego jedną część rozważając tajemnice), lub w publicznym miejscu modlitwy lub w rodzinie, lub w społeczności religijnej lub w pobożnym stowarzyszeniu

lub

– Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia (w kościele, w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem lub Panem Jezusem ukrytym w Tabernakulum)

lub

– Adoruj Najświętszy Sakrament – przynajmniej przez pół godziny

f) Na zakończenie odmów Wierzę w Boga, modlitwę w intencjach polecanych przez Ojca Świętego np. „Pod Twoją obronę” lub przynajmniej jeden raz Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu

Uzyskanie odpustu zupełnego, całkowicie uwalnia kogoś z czyśćca!
Możesz każdego dnia uzyskać jeden odpust zupełny!

Działaj!

3. Oto przykłady, jak jeszcze możesz pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym
• Przez ofiarowanie jałmużny ubogim lub na misje z intencją skrócenia cierpienia duszom z czyśćca
• Przez ofiarowanie swojego cierpienia. Każde cierpienie czy to fizyczne czy duchowe ofiarowane za dusze w czyśćcu przynosi im ulgę. Boli Cię głowa? ofiaruj to cierpienie! Małe cierpienia też się liczą!
• Przez dobre uczynki ofiarowane w intencji dusz z czyśćca. Liczą się też drobne uczynki! Swój uśmiech kierowany do kogoś, za kim nie przepadasz z intencją pomocy duszom w czyśćcu też przynosi im ulgę;
• Różaniec po Mszy Świętej stanowi skuteczny środek pomocy duszom czyśćcowym. Przez modlitwę różańcową co dzień wiele dusz zostaje wybawionych, które musiałyby jeszcze długie lata cierpieć;
• Droga Krzyżowa odprawiona w intencji dusz z czyśćca, również przynosi im wielką ulgę;
• Dusze czyśćcowe powiadają, że nieocenione są odpusty. Są one przyznaniem im zadośćuczynienia, które złożył Jezus Chrystus Ojcu Niebieskiemu. Kto za życia często uzyskiwał odpusty dla dusz czyśćcowych, otrzyma w godzinę śmierci więcej łask niż inni ludzie, zwłaszcza uzyska w pełni odpust zupełny. Jest okrucieństwem, nie używać skarbów Kościoła dla dusz czyśćcowych. Gdzieniegdzie ustaje powoli zwyczaj modlitw odpustowych. Należy ludzi zachęcać do zdobywania odpustów dla dusz czyśćcowych.
• Palenie świec także pomaga duszom czyśćcowym, ponieważ najpierw jest to akt pamięci i miłości, a po wtóre są one poświęcone i rozjaśniają ciemność dusz czyśćcowych;
• Kropienie wodą święconą również łagodzi cierpienia dusz z czyśćca.

 

To Twoi Bracia w Chrystusie!
Pomóż duszom w czyśćcu cierpiącym!
Modląc się za Dusze w czyśćcu cierpiące, proś je w swoich intencjach, w konkretnych sprawach o pomoc. One są bardzo wdzięczne… ofiarowują w czyśćcu swoje cierpienia i modlitwy Dobremu Bogu w twoich intencjach. Sobie pomóc nie mogą, ale Tobie mogą wiele uprosić!
Ich orędownictwo jest niezwykle skuteczne!
Odpust zupełny można w ciągu dnia uzyskać tylko jeden raz, odpustów cząstkowych można uzyskać więcej!
Kto umiera obdarzony łaską odpustu zupełnego, idzie prosto do nieba. Dlatego trzeba wołać Kapłana do umierających, by udzielił odchodzącemu z tego ziemskiego świata Komunii Świętej i odpustu na godzinę śmierci. Rzecz to strasznie zaniedbana przez rodziny, bo np. nie chcą straszyć umierającego widokiem księdza i narażają umierającego na odejście z tego świata bez Sakramentów Świętych, w stanie grzechu ciężkiego.
Tu znajdziesz szczegóły dotyczące odpustów:
http://www3.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html

Zapraszamy do wysłuchania świadectw o cudach Bożych w Świętych Duszach Czyśćcowych. Zdarzenia o nadzwyczajnej interwencji Matki Bożej zebrał wiele lat temu Jezuita o. Carlo Gregorio Rosignoli.

Kończymy przygotowanie nad książką i audiobookiem prezentującymi zebrane cuda i łaski Pana Boga okazane duszom z czyśćca. Westchnij za nami do Dobrego Boga o pomyślne ukończenie dzieła.
najejglowie.pl