„z Matką Bożą przyjacielu – krótka droga do świętości!”

„z Matką Bożą przyjacielu – krótka droga do świętości!”