Przyjacielu!

Nie ma zbawienia bez cierpienia. To nam pokazał nasz kochany Rabbuni Jezus Chrystus. Zapamiętaj, że tutaj na ziemi jesteśmy na krótkiej pielgrzymce. Trzeba tylko kochać Pana Boga i ludzi, trwać w łasce uświęcającej, dobrze wypełniać obowiązki stanu. Poniżej znajdziesz książki chrześcijańskie i dzieła, które dzięki łasce Bożej pomogą Ci na tym ziemskim wygnaniu.