„Żyje się jeden raz i od tego zależy cała wieczność. Albo wieczne szczęście albo wieczne nieszczęście”

„Żyje się jeden raz i od tego zależy cała wieczność. Albo wieczne szczęście albo wieczne nieszczęście”