Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

(dane klienta)

Wydawnictwo na Jej Głowie

Kielnarowa 224c

36-020 Tyczyn

kontakt@najejglowie.pl

 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zamówienia: (*)  
Data odbioru towaru: (*)  
Imię i nazwisko / Nazwa

konsumenta(-ów):

 
Adres konsumenta(-ów):  
Proszę dokonać zwrotu na niniejszy

numer rachunku bankowego / w

następujący sposób (*)

 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli

formularz jest przesyłany w wersji

papierowej)

 
Miejscowość, Data:  
   

 

(*) – Niepotrzebne skreślić.