Tag: Nabożeństwo marzec

J.M.J Z radością oddajemy pobożnemu czytelnikowi 31 pożytecznych rozmyślań o Dziewiczym Ojcu Pana Jezusa, które wiele lat temu napisały siostry Bernardynki. Rzecz o świętym Józefie Oblubieńcu Bogarodzicy Liczymy, iż ten audiobook okaże się pomocny przy rozmyślaniu nad życiem i cnotami…