Promocja!
  • Trzy podstaw życia duchowego-produkt-ebook

Ojciec Maurycy Meschler – Trzy podstawy życia duchowego – Ebook (EPUB, MOBI, PDF)

27,90 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Opis

Ojciec Maurycy Meschler – Trzy podstawy życia duchowego – Ebook (EPUB, MOBI, PDF)

 

Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej!

Pewien władca Persji był wielkim miłośnikiem nauk. Zewsząd zbierał dla swej biblioteki uczone dzieła, które wszędzie miały mu towarzyszyć. Urósł z nich jednak z czasem zbyt wielki ciężar. Polecił więc mężom uczonym całą mądrość zebranych dzieł streścić w takiej ilości tomów, aby jeden wielbłąd mógł je wygodnie nosić. Gdy jednak z biegiem czasu i to okazało się za uciążliwe, zmniejszono ilość ksiąg, do jednej, a w końcu i tę jedną streszczono w jednym tylko podstawowym prawidle życia. Tę zasadę mądrości życiowej mógł książę już wszędzie mieć przy sobie bez trudu i niewygody. Odtąd szło wszystko łatwiej i składniej.
Oto myśl, która nakłoniła mnie do napisania niniejszego dziełka. Niezliczone i grube tomy wydano już o życiu duchowym. Któż zdołałby wymienić wszystkie ich tytuły, któż zliczyłby nieprzejrzane ich mnóstwo! Nie ma wprawdzie co na to narzekać, gdyż o życiu duchowym nigdy nie można za wiele ani pisać ani czytać. Wszak jest ono tu na ziemi najwyższym i najcenniejszym dobrem człowieka. Jednak któż zdoła przeczytać wszystkie te książki, a co trudniejsza, spamiętać sobie ich treść?
Wobec tego opłaci się niewątpliwie poznać i przyswoić sobie znajomość życia duchowego i umiejętność świętych w uproszczonej i skróconej formie, bez uszczerbku wszelako dla istotnej ich treści.

Przed tobą pozycja nie dla wszystkich.
Dziełko „Trzy podstawy życia duchowego” kierowane jest tylko dla pragnących zejść w głąb życia duchowego, aby być bliżej Dobrego Boga, poznawać Go i kochać… więcej.
Zerknij na rozkład jazdy (spis treści w zakładce Fragment Książki) i jeśli czujesz, że Pan Bóg zaprasza Cię na głębiny, wsiadaj i płyń mając za przewodnik „Trzy podstawy życia duchowego” o. Maurycego Meschlera.

 

Jeśli nie masz teraz pieniędzy, aby kupić książkę lub audiobook, a chcesz zgłębiać prezentowane treści, to prosimy o wiadomość
kontakt@najejglowie.pl

zachęta...

Filmy promujące książkę:

fragment książki

PRZEDMOWA

Pewien władca Persji był wielkim miłośnikiem nauk. Zewsząd zbierał dla swej biblioteki uczone dzieła, które wszędzie miały mu towarzyszyć. Urósł z nich jednak z czasem zbyt wielki ciężar. Polecił więc mężom uczonym całą mądrość zebranych dzieł streścić w takiej ilości tomów, aby jeden wielbłąd mógł je wygodnie nosić. Gdy jednak z biegiem czasu i to okazało się za uciążliwe, zmniejszono ilość ksiąg, do jednej, a w końcu i tę jedną streszczono w jednym tylko podstawowym prawidle życia. Tę zasadę mądrości życiowej mógł książę już wszędzie mieć przy sobie bez trudu i niewygody. Odtąd szło wszystko łatwiej i składniej.
Oto myśl, która nakłoniła mnie do napisania niniejszego dziełka. Niezliczone i grube tomy wydano już o życiu duchowym. Któż zdołałby wymienić wszystkie ich tytuły, któż zliczyłby nieprzejrzane ich mnóstwo! Nie ma wprawdzie co na to narzekać, gdyż o życiu duchowym nigdy nie można za wiele ani pisać ani czytać. Wszak jest ono tu na ziemi najwyższym i najcenniejszym dobrem człowieka. Jednak któż zdoła przeczytać wszystkie te książki, a co trudniejsza, spamiętać sobie ich treść?
Wobec tego opłaci się niewątpliwie poznać i przyswoić sobie znajomość życia duchowego i umiejętność świętych w uproszczonej i skróconej formie, bez uszczerbku wszelako dla istotnej ich treści. Płynie to zresztą z ducha naszych czasów, żeby wszystkie stosunki życiowe pojmować i urządzać po prostu, dogodnie i praktycznie. W nas samych także wszystko z biegiem życia niezmiernie się upraszcza. Dochodzimy powoli do iście zdumiewającej prostoty. Cała naszą mądrość życiowa skupia się w jednym haśle, które owłada naszego ducha, przenika całe nasze życie, kieruje nim i rządzi. Im więcej zbliżamy się do Boga, naszego ostatecznego celu i kresu, tym więcej przyswajamy sobie z Jego Boskiej prostoty. W końcu Bóg stanie się dla nas dobrem wyłącznym i powszechnym. Tak a nie inaczej ma się też rzecz z Boską prawdą. W jedności zawiera ona wszystko. Jedna jedyna prawda Boża, ale na serio i praktycznie przyjęta w życiu, wystarcza, aby nas świętymi uczynić.
Oto w tym dziełku leży przed nami cała umiejętność życia duchowego, uproszczona i sprowadzona do trzech podstawowych praktyk. Bez nich nie zda się na nic najwznioślej¬sza i najszerzej pojęta asceza. Brakłoby jej tego, co jest tu najbardziej konieczne i istotne. Jednym słowem, taka asceza nie doprowadziłaby nas do pożądanego celu. Jeśli natomiast życie duchowe oprzemy na tych trzech podstawach, jako na hasłach, według których urządza się życie, będziemy naprawdę asceta¬mi z łaski Bożej. Gdy zaś w toku naszego życia duchowego spostrzeżemy kiedyś, że się nam już nie składa wszystko tak jakby należało, wtedy uczyńmy tylko rachunek sumienia odnośnie do tych trzech podstawowych praktyk i zobaczmy, jak się przedstawia zastosowanie ich w życiu codziennym. Odkryjemy wtedy na pewno czego nam nie dostaje, a chcąc na nowo podjąć usilną pracę nad dążeniem do doskonałości, wystarczy nam tylko wzmocnić znów na serio owe podstawy i oprzeć na nich całe nasze życie i wszelkie nasze wysiłki.
„Die Weisheit in der Westentasche” to znaczy: „Mądrością, ukrytą w kieszonce od kamizelki”, nazwał i pod tym tytułem wydał jakiś utalentowany autor wskazówki swoje o życiu wśród świata. Podaję ci tu »ascezę w książeczce kieszonkowej«. Niniejsze bowiem dziełko zawiera w sobie samo jądro duchowego życia — przedstawia ascezę w miniaturze.
Na trzech podstawach wznosi się jej gmach. Z trójką spotykamy się wszędzie, gdzie objawia się jakaś doskonałość. Także w duchowej doskonałości trójka jest niezbędna. Albowiem tylko te trzy czynniki, o ile się wzajemnie zespalają, podtrzymują i uzupełniają, tworzą pierścień mądrości, który stanowi oprawę dla kosztownej perły doskonałości, tak kosztownej, że mądry kupiec poszukujący drogocennych i powabnych klejnotów, jakimi są perły, chętnie i radośnie podejmuje się wszelkich trudów i oddaje całą swą majętność, aby tylko ją posiąść (por. Mt 13, 46).

 

ROZDZIAŁ I
Co znaczy modlić się?

1. Modlitwa należy do najprostszych rzeczy w życiu i na świecie. Prosta to rzecz, choćby już z tego względu, że jest tak konieczna.
2. Do modlitwy nie potrzeba żadnej szczególnej uczoności, ani wymowy, ani pieniędzy, ani czyjegoś polecenia. Nie trzeba też do niej nawet jakiegoś uczuciowego nabożeństwa. Błogie uczucie w modlitwie jest tylko dodatkiem i rzeczą podrzędną. Ten słodki nastrój nawet od nas nie zależy. Bóg go daje, a my przyjmujemy go z wdzięcznością. Wprawdzie milej nam modlić się przy tym uczuciu, ale można i bez niego się obejść. Zarówno przy świątecznym jak przy powszednim nastroju możemy i powinniśmy się modlić.
3. Żeby móc się modlić, trzeba tylko znać Boga i siebie, i trzeba wiedzieć, czym On, a czym my jesteśmy; jak nieskończenie wielka jest dobroć ojcowska Boga, a jak bezdennie głęboka nasza nędza. Jedyna umiejętność, której do modlitwy potrzebujemy, to wiara i katechizm; słowa do niej podyktuje nam nasz niedostatek. Do samej modlitwy trzeba tylko kilku myśli, im mniej, tym lepiej, dalej paru życzeń, a wreszcie kilku słów. Ale słowa konieczne są, bodaj w myśli, inaczej nie byłoby modlitwy. Gdzież zaś znajdziemy człowieka, któryby rzeczywiście był zupełnie bez myśli i bez pragnień?
Oto wszystkie narzędzia, które przynieść wypada do tak wzniosłej pracy, jaką jest modlitwa! Łaskę do niej daje Bóg ochotnie, a daje ją każdemu z osobna i wszystkim razem.
4. Modlić się znaczy więc po prostu z Bogiem rozmawiać, z nim obcować: przez uwielbianie, pochwały, dziękczynienie, prośby i przebłaganie. Niektórzy teologowie nazywają modlitwę przedłożeniem naszych potrzeb albo godziną posłuchania u miłościwego Boga.
Takie jednak pojmowanie modlitwy jest nieco za wysokie i za wiele wymaga. Boć wielu z nas nie umie przemawiać, a posłuchanie bywa też zanadto urzędowe i sztywne. Zachowujmy się na modlitwie tak, jak przy poufnej rozmowie z miłym i dobrym człowiekiem. Takiemu powierzamy w sposób najprostszy wszystko, co nam na sercu leży: cierpienia i radości, nadzieje i obawy, a przyjmujemy od niego wskazówki i przestrogi, pomoc i pociechę w jakiejkolwiek formie. Najważniejsze sprawy załatwiamy między sobą po prostu, często całkiem sucho, bez iskierki uczucia czy wyruszenia, a przecież wystarcza, jeśli się tylko ma szczery i zacny zamiar. Podobnie zachowujmy się wobec Boga na modlitwie; im prościej tym lepiej, tak, jak tego właśnie serce się domaga.
5. Często psujemy sobie sami modlitwę, utrudniamy ją i czynimy ją przykrą, ponieważ nie wiemy, jak się na niej zachować i nie mamy o niej dobrego pojęcia. Powiedzmy Bogu to tak, jak nam się ze serca wyrywa, a modlitwa będzie dobra. „Każda droga prowadzi do Rzymu”, powiada przysłowie i każda myśl znajdzie swoją drogę do Boga. Wtedy modlimy się dobrze, gdy modlitwa wydaje nam się prostoduszną. Cóż my bowiem wielkiego i mądrego możemy powiedzieć Bogu? Gdy nic nie wiemy i gdy nam nic na myśl nie przychodzi, wyznajmy i to Bogu. I to również jest pewnego rodzaju modlitwą, uwielbieniem Boga i wymowną za nami prośbą.

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA
PIERWSZĄ PODSTAWĄ MODLITWA
ROZDZIAŁ I Co znaczy modlić się?
ROZDZIAŁ II Wielkość i wzniosłość modlitwy
ROZDZIAŁ III Nakaz modlitwy
ROZDZIAŁ IV Wielki środek do nabycia łaski
ROZDZIAŁ V Modlitwa wszystko może
ROZDZIAŁ VI Jak należy się modlić?
ROZDZIAŁ VII Modlitwa ustna
ROZDZIAŁ VIII Wzory modlitwy
ROZDZIAŁ IX Rozmyślanie
ROZDZIAŁ X Nabożeństwa kościelne
ROZDZIAŁ XI Duch modlitwy
DRUGA PODSTAWA ŻYCIA DUCHOWEGO UMARTWIENIE
ROZDZIAŁ I Prawdziwy pogląd na człowieka
ROZDZIAŁ II Co to jest umartwienie?
ROZDZIAŁ III Dlaczego musimy się umartwiać?
ROZDZIAŁ IV Przymioty umartwienia
ROZDZIAŁ V Rozwiązanie kilku wątpliwości
ROZDZIAŁ VI Umartwienie zewnętrzne
ROZDZIAŁ VII Umartwienie wewnętrzne
ROZDZIAŁ VIII Umartwienie rozumu
ROZDZIAŁ IX Umartwienie woli
ROZDZIAŁ X O namiętnościach
ROZDZIAŁ XI Lenistwo
ROZDZIAŁ XII Bojaźń
ROZDZIAŁ XIII Gniew i niecierpliwość
ROZDZIAŁ XIV O pysze
ROZDZIAŁ XV Chęć i niechęć
ROZDZIAŁ XVI Wada charakteru
ROZDZIAŁ XVII Kilka ogólnych uwag na zakończenie
TRZECIĄ PODSTAWA – MIŁOŚĆ ZBAWICIELA
ROZDZIAŁ I Miłość
ROZDZIAŁ II Chrystus – Bogiem
ROZDZIAŁ III Bóg – człowiekiem
ROZDZIAŁ IV Bóg – dziecięciem
ROZDZIAŁ V Najmędrszy nauczyciel i kierownik dusz
ROZDZIAŁ VI Syn Człowieczy
ROZDZIAŁ VII Nadziemska istota
ROZDZIAŁ VIII Księga żywota
ROZDZIAŁ IX Był dobrym
ROZDZIAŁ X Męka i śmierć
ROZDZIAŁ XI W chwale
ROZDZIAŁ XII Przenajświętszy Sakrament
ROZDZIAŁ XIII Ostatnie zlecenie

o autorze

Wiele o autorze nie znajdziesz. O. Maurycy Meschler to Kapłan, kierownik dusz, autor wielu pięknych dzieł duchowych napisanych Panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Dawno temu pokorni Jezuici starali się być niewidoczni, aby cała chwała była przypisywana Dobremu Bogu. Obowiązywała zasada „nie patrz kto napisał, ale patrz co napisał”.

notka wydawcy

Poniższe dziełko oddajemy Szanownemu Czytelnikowi po ponad 90 latach.
Wśród osób żyjących na głębinach duchowych książka “Trzy podstawy życia duchowego” o. Maurycego Meschlera rozchodziła się jak świeże bułeczki. Dawno temu była wielokrotnie wznawiana i tłumaczona na wiele języków. Stanowiła ona jedną z pozycji biblioteki życia wewnętrznego, którą zainicjował o. Józef Andrasz spowiednik św. Siostry Faustyny. Zatem przyjacielu czytaj, wskakuj na głębiny i praktykuj życie wewnętrzne. Wskazówki masz przed sobą – “Trzy podstawy życia duchowego”. Zaprasza Maurycy Meschler.

posłuchaj fragment audiobooka

Posłuchaj czołówki i fragmentu jednego z rozdziałów:

Zobacz także