to inicjatywa

to inicjatywa mająca na celu wydawanie nieśmiertelnych „dziełek” chrześcijańskich pomagających w budowaniu i rozwijaniu życia wewnętrznego i ziemskiego czytelnika. Wydajemy często zapomniane A JAKŻE AKTUALNE DZIŚ perełki życia duchowego z dawnych lat – Panu Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek.