Nasza Misja

Celem wydawnictwa jest przy współpracy z łaską Bożą inspirowanie czytelników poprzez książki do budowania i rozwijania życia wewnętrznego/duchowego prowadzącego do świętości. To dar o który codziennie należy prosić.

Konsultujemy i wybieramy najlepsze przekłady wydawanej książki, zachowujemy przepiękną formę i kwiecisty język lat minionych dzięki czemu tekst jest przyjazny i zrozumiały. Staramy się nie ingerować w treść oryginału poza drobnymi poprawkami ortograficznymi, stylistycznymi, interpunkcyjnymi.