Na początek

Wydawnictwo rodziło się w naszych sercach od kilku lat. Podczas corocznych rekolekcji ignacjańskich i comiesięcznych dni skupienia napotykaliśmy dzięki opiekunom duchowym przepiękne dzieła chrześcijańskie pisane fantastycznym, barwnym językiem lat 30-tych. 

Po powrocie z „pustyni” pragnęliśmy nadal karmić się wartościowymi książkami chrześcijańskimi budującymi ducha i codzienność. Większość pozycji była niedostępna (od lat nie wydawana) a zakupione w antykwariatach pozycje z racji upływu czasu rozpadały się w rękach. Po kilku latach rozeznaliśmy nowy kierunek działalności.