Życzenia!

Miłości! Radości! Pokoju! Wiary! Cierpliwości do siebie i bliźnich! Wytrwałości w pełnionym powołaniu życzy zespół na Jej głowie! Jezus Zwyciężył!