Wielki Post 2021!

Pokój i dobro!

Pan dał czas Wielkiego Postu!

Niech w tym okresie królują czyny:
MODLITWA! POST! JAŁMUŻNA!

z darem modlitwy
wydawcy

 

ps. Poniżej zamieszczamy 5 materiałów tłumaczących „o co idzie” w Wielkim Poście:

Tagi: