Słyszałeś o kochanym o. Prokopie kapucynie?

Bł. Honorat Koźmiński „Żywot Ojca Prokopa kapucyna”

Ależ On ukochał i bez reszty był oddany Panu Jezusowi i Matce Przenajświętszej, ileż On wielkich dzieł przetłumaczył, ile pięknych treści napisał. Był spowiednikiem i kierownikiem duchowym bł. Honorata Koźmińskiego. Stopniowo, dzięki łasce Bożej wznawiamy Jego piękne książki. Od dziś możesz poznać jego życie, które opisał syn duchowny – bł. Honorat Koźmiński.

Ojcze Prokopie kapucynie! wstawiaj się za nami!

Bł. Honoracie! Módl się za nami!