Obchody Roku Ignacjańskiego

Ad Maiorem Dei Gloriam!

20 maja 1521 roku Ignacy z Loyoli jako żołnierz armii króla hiszpańskiego został poważnie ranny w nogę i po tym wydarzeniu rozpoczął drogę nawrócenia.
W 500-lecie tego wydarzenia, w Pampelunie, w Hiszpanii, generał Towarzystwa Jezusowego, o. Arturo Sosa oficjalne otworzył obchody Roku Ignacjańskiego, które potrwają do 31 lipca 2022 roku.

W roku ignacjańskim wydaliśmy (po kilkudziesięciu latach nieobecności w księgarniach) dzieło „W szkole św. Ignacego – bieg myśli ćwiczeń duchowych” autorstwa o. Hardy-ego Schilgena. Jesteśmy przekonani, że dla tysięcy dusz książka ta będzie niezrównanym przewodnikiem na drodze doskonałości.

„Oby ta książka choć trochę przyczyniła się do tego, by podstawowe prawdy naszego życia doszły u wielu do żywszej świadomości i by mogli głębiej poznać, jakie miejsce w ich życiu ma zajmować Ten, dla którego chwały zostali stworzeni.”
Ks. Hardy Schilgen T

 

Ojciec Hardy Schilgen – W szkole św. Ignacego