Niepokalana! Mamo Najlepsza!

Niepokalana

 

Niepokalana! Mamo Najlepsza!

Tobie powierzamy nas i każdego, kto czyta te słowa. Wstaw się prosimy za nami, przejmij stery naszego życia, abyśmy wolę Dobrego Boga wytrwale pełnili i zostali doprowadzeni do Niego przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przyjacielu! Oddaj się Matce Bożej na własność! Wtedy Twoje i moje zbawienie jest… naJejgłowie 🙂