Na III drogach krzyżowych

Oddani życiu duchowemu wiedzą, ile łask niesie ze sobą każda Droga Krzyżowa, która jest w sposób pobożny odprawiana. Panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek wydaliśmy niewielką książeczkę zawierającą rozważania III Dróg Krzyżowych, w których towarzyszymy Panu Jezusowi i Matce Najświętszej  w drodze na Golgotę.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami, i Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami!

“Trzy Drogi Krzyżowe z Matką Bożą”